Geonorge nedlasting – Oppdatere metadata med distribusjonsinformasjon

For Norge Digitalt parter som ønsker å tilby nedlastbare datasett gjennom bestillingsløsningen i geonorge så er det enkelte metadata som trenger å oppdateres. Her beskrives en måte å gjøre dette på med GeoNorgeAPI.
For å få data tilgjengelig i «handlekurv» løsning på geonorge.no som kommer i produksjon i versjon 4.0 så må en først tilby et grensesnitt med nedlasting API (http://download.dev.geonorge.no/Help – skal skrive mer om dette snart ) for disse data. Når det er klart så må noen metadata i kartkatalogen oppdateres. En trenger metadatauuid for å oppdatere dette. I geonorge distribusjonsløypene så er det stort sett FME som legger inn data til nedlasting. I disse løypene så kan det legges inn et steg som også oppdaterer metadata i kartkatalogen. GeonorgeAPI passer fint til nettopp dette.

Eksempel på oppdatering av metadata for distribusjon gjennom nedlastingsløsning

 
private void GetMetadataAndUpdateDistribution() 
{ 
  GeoNorgeAPI.GeoNorge api = new GeoNorgeAPI.GeoNorge("myusername","mypassword", "https://www.geonorge.no/geonetworkbeta/"); 
  
  // uuid til datasettet: Administrative enheter 
  var metadata = api.GetRecordByUuid("041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b"); 
  
  GeoNorgeAPI.SimpleMetadata simpleMetadata = new GeoNorgeAPI.SimpleMetadata(metadata);
  
  SimpleDistributionDetails distributionDetails = simpleMetadata.DistributionDetails;
  
  // Kodeverdi for protokoll hentes fra https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/distribusjonstyper
  distributionDetails.Protocol = "GEONORGE:DOWNLOAD"; 

  // URL til tjeneste som implementerer Geonorge Nedlasting API - http://download.dev.geonorge.no/Help	
  distributionDetails.URL = "http://download.dev.geonorge.no/api/capabilities/"; 
    
  // oppdatering av XML-objektet som ligger i bakgrunn skjer ved "set"-metoden på SimpleMetadata-objektet
  simpleMetadata.DistributionDetails = distributionDetails;

  // oppdaterer dato for når datasettet sist er oppdatert
  sm.DateUpdated = DateTime.Now;

  api.MetadataUpdate(simpleMetadata.GetMetadata()); 
}

Kartkatalogen vil nå vise handlekurv symbolet for dette datasett og kalle nedlastingsAPI for bestillinger. bestille_nedlasting

Tags:

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA