GeoNorgeAPI – åpent API til den nasjonale geoportalen

Som en del av prosjektet ny nasjonal geoportal har vi utviklet et åpent API for å kommunisere med den nasjonale metadatakatalogen. Metadatakatalogen inneholder oppføringer over tilgjengelige geografiske tjenster og datasett som er levert av partene i Norge Digitalt. Er du interessert i flomsoner, villrein på Hardangervidda eller elektroniske sjøkart som en WMS-tjeneste, så finner du dette i den nasjonale metadatakatalogen sammen med informasjon om hvordan du kan laste ned eller få tilgang til dataene. Metadataene er lagret i formatet ISO19139. Dette er en stor og tung XML-standard som kan være krevende å jobbe med. I forbindelse med at vi gjorde del forbedringer på metadataene så trengte vi en måte å manipulere metadataene programmatisk. Dermed utviklet vi et API for å kommunisere med metadatakatalogen samt en abstraksjonsklasse som gjør det lett å manipulere dataene. Abstraksjonsklassen heter SimpleMetadata og tilbyr uthenting og oppdatering av felter i metadataene ved å bruke vanlige Property-felter. Eksempel:

SimpleMetadata metadata = SimpleMetadata.CreateDataset();
metadata.Title = "This is my dataset!";
metadata.Abstract = "This is the abstract telling you everything you need to know about this dataset.";
metadata.ContactPublisher = new SimpleContact
{ 
    Name = "John Smith", 
    Email = "nothing@example.com",
    Organization = "My organization",
    Role = "publisher" 
};

MD_Metadata_Type isoMetadata = metadata.GetMetadata();

SimpleMetadata gir deg mulighet til å hente ut et serialiserbart objekt av ISO19139-standarden som du nå enten kan skrive til fil eller sende avgårde ut på det store internettet. Om du er en av partene i Norge Digitalt og har fått tilgang til metadatakatalogen så kan du selvsagt benytte deg av GeoNorgeAPIet for å gjøre denne oppdateringen.

GeoNorge api = new GeoNorge("myusername", "mypassword");
api.MetadataUpdate(isoMetadata);

Kildekoden til GeoNorgeAPI er gjort tilgjengelig på GitHub, men også som en NuGet-pakke som du kan installere slik:

PM> Install-Package GeoNorgeAPI

Dersom du har spørsmål om bruk av APIet så ikke nøl med å ta kontakt

Tags:

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA