eByggesak og ePlansak

Arkitektum har bistått KS siden 2008 med IT prosjekter innenfor Plan, bygg, geodata og arkiv. Noen av de siste er eByggeSak, ePlanSak og Geointegrasjon.

eByggesak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale fagsystem/sakstøtte for kommunal byggesaksbehandling. Arkitektum har bidratt i hele prosessen og har hatt spesielt ansvar for tekniske krav, standarder og informasjonsmodeller.  Disse skal dekke kommunens behov med fokus på gjenbruk av informasjon i hele brukerreisen. Se mer informasjon her: ks.no/eByggesak

 

ePlansak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale fagsystem for behandling av planforslag. Arkitekum er en av flere parter som har bistått KS i arbeidet. Se mer informasjon her: ks.no/ePlansak 

 

Tags:

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA