NOARK5 tjenestegrensesnitt

Prosjekt for Noark 5 tjenestegrensesnitt ble satt i gang av Riksarkivet og KS høsten 2013, og gjennomført i regi av KS KommIT. Blant initiativtakere til prosjektet var også K10 – det kommunale it-samarbeidet for landets 10 største kommuner.

Målsettingen for prosjektet har vært, sammen med arkivleverandørene, å utvide det standardiserte grensesnittet mot Noark 5 kjerne. Grensesnittet skal være tjenestebasert og bygge på erfaringene fra Noark -4 med tilhørende web services, GeoIntegrasjonsprosjektet og arkivleverandørenes utvidelser.

Arkitektum deltar i arbeid med å definere standard NOARK5 tjenestegrensesnitt sammen med Riksarkivet, brukere og leverandører.

noark5_tjenestegrensesnittDet er utviklet et komplett tjenestegrensesnitt mot Noark 5-løsninger til bruk for integrasjon mellom fagsystem og Noark 5-løsninger.
Arbeidet har pågått over tre år med deltakelse fra KS, Arkivverket, leverandører og brukere. Arkitektum AS, ved Tor Kjetil Nilsen, har stått for utviklingen av informasjonsmodell (i UML) og REST-baserte tjenester for oppretting, lesing, oppdatering og sletting av alle metadata i Noark 5-modellen.

Leveransene fra prosjektet er følgende dokumenter og ressurser.
Rapporten ”Noark 5 tjenestegrensesnitt versjon 1.0 Beta”. Blir publisert på http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Noark/Noark-5
UML-modell/datamodell er lagt inn i kapittel 7 i rapporten, samt på metadatakatalogen http://arkivverket.metakat.no  for søk og innsyn. Modellen forvaltes i UML-verktøyet Sparx Enterprise Architect fra SVN-katalog https://arkitektum.svn.cloudforge.com/kommitmodeller/Noark5.xml (sammen med KS’ informasjonsmodeller for andre standarder)
XML-skjemaer (.xsd) ligger på http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/
Relasjonslenker for REST API ligger på http://rel.kxml.no/noark5/
Eksempelkode for testgrensesnitt ligger på https://github.com/Arkitektum/N5-net
Eksempel-arkivkjerne kjører på http://n5test.kxml.no/

For mer informasjon kontakt Tor Kjetil Nilsen

Tags:

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA