Arkitektums visjon er å bidra i digitalisering av det offentlige Norge.

Arkitektum arbeider for å finne løsninger som forenkler og forbedrer din opplevelse av det digitale Norge innen plan, bygg, geodata og arkiv.

Vi bistår offentlig og privat sektor med skreddersydde løsninger innen systemarkitektur, informasjonsmodellering, systemutvikling, personvern og prosjektledelse.


Arkitektum - Vi utvikler fremtidens løsninger

Se stillingsannonse

Produkter

GISTools for UML

GISTools for UML er en utvidelse av Sparx Enterprise Architect som gjør det enkelt å realisere SOSI produktspesifikasjoner via ArcGIS, PostGIS, Geoserver, Deegree og FME. GISTools hjelper deg med modelldrevet utvikling mot GIS.

Mer om GISTools for UML
pstools

PsTools – SOSI produktspesifikasjon

SOSI produktspesifikasjoner på den enkle måten.

PsTools er verktøyet som effektiviserer arbeidet med å lage SOSI produktspesifikasjoner

Mer om PsTools – SOSI produktspesifikasjon

SOSI – Enterprise Architect UML til GML

Arkitektum har utviklet en plugin til Enterprise Architect for å etablere SOSI gml realisering fra SOSI UML modeller(Produktspesifikasjoner).

 

Mer om SOSI – Enterprise Architect UML til GML

Prosjekter

Nasjonal geoportal

Nasjonal geoportal – geonorge.no

Siden 2013 har Arkitektum hatt avtale med Kartverket om å utvikler Geonorge.no. Geonorge er Kartverkets nettsted med kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata.

Mer om Nasjonal geoportal – geonorge.no
fellestjenester_bygg

Fellestjenester Bygg

Utvikling og innføring av Fellestjenester BYGG. 

Fellestjenester BYGG er en sentral del av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sin digitale strategi. Arkitektum har siden desember 2015 jobbet med utvikling av tjenesten på oppdrag for  DiBK.

Mer om Fellestjenester Bygg

Orden i eget hus – i praksis

Prosjektet utvikler et styringssystem eid av kommunene for å forvalte applikasjonsarkitekturen, dokumentasjon av datasett og krav til dokumentasjon (behandlingsprotokoll – GDPR)

Mer om Orden i eget hus – i praksis

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA