Erling Onstein

Erling Onstein

Erling har sin utdannelse fra Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet) innen kart og oppmåling, som jordskiftekandidat (1983) og dr.scient (2005).

Han har erfaring fra privat virksomhet (Fjellanger Widerøe AS), fra kommune (Oslo kommune) og fra Statens kartverk. Lengst erfaring har han fra undervisning/forskning som tilsatt på Høgskolen i Gjøvik (fra 01.01.2016 NTNU i Gjøvik) i nesten 20 år, med undervisning hovedsakelig knytta til GIS (Geografiske informasjonssystemer).

Erling har spesielt arbeidet med spesifikasjon og kvalitetssikring av geografiske data. Dr.gradsavhandlingen (2004) har tittel «Investigations into Geographical Data Quality».

Som tilsatt i Statens kartverk (2009 – 2014), arbeidet han med standardisering innen dette feltet, både internasjonalt og nasjonalt (

I de siste er han også blitt involvert BIM (bygningsinformasjonsmodellering).

Stilling
Rådgiver
Epost
erling@arkitektum.no
Telefon
92 23 04 97

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA