Erling Onstein

Erling Onstein

Erling har sin utdannelse fra Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet) innen kart og oppmåling, som jordskiftekandidat (1983) og dr.scient (2005).

Han har erfaring fra privat virksomhet (Fjellanger Widerøe AS), fra kommune (Oslo kommune) og fra Statens kartverk. Fra 1990 har han hovedsakelig arbeidet med undervisning/forskning som tilsatt på Høgskolen i Gjøvik/NTNU i Gjøvik, innen fagområdet GIS (Geografiske informasjonssystemer). Erling har spesielt arbeidet med spesifikasjon og kvalitetssikring av geografiske data. I de siste er han også blitt involvert i BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Som tilsatt i Statens kartverk (2009 – 2014), arbeidet han med standardisering innen geodata, både internasjonalt (ISO/TC211) og nasjonalt (SOSI).

Erling har som Arkitektum-tilsatt vært involvert i flere prosjekt for BA-nettverket, der UML-modellering og GML-basert informasjons-flyt har vært temaet. Han har også deltatt i arbeidsgrupper med KMD som oppdragsgiver, for å utvikle spesifikasjonene for 3D arealplan og digitale planbestemmelser.

Erling har vær tilsatt i deltidsstilling i Arkitektum siden august 2014.

Stilling
Rådgiver
Epost
erling@arkitektum.no
Telefon
92 23 04 97

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA