GeonorgeAPI: Hvordan søke etter tjenester i Geonorge?

For å finne frem til de geografiske tjenestene som er registrert i kartkatalogen til Geonorge så finnes det flere alternativer. Bruk kartkatalogen sitt api for å få ut data i JSON-format. Bruk GeonorgeAPI for å hente tjenester vha c# gjennom CSW-tjenesten til Geonorge. Her skal jeg vise hvordan GeonorgeAPI kan benyttes for å søke opp […]

Geonorge nedlasting – Hvordan tilby integrert nedlasting av datasett

Det er utviklet en løsning i kartkatalogen i geonorge for sentral bestilling med mulighet for distribuert nedlasting av datasett fra flere norge digitalt parter. For å bli tilgjengelig i geonorge nedlasting så må en tilby et nedlastingsAPI (http://download.dev.geonorge.no/Help).

Eksempeldatasett 3D GML Plan

Vinteren 2015 gjennomførte Arkitektum et prosjektet med å lage eksempeldatasett for 3D GML. Det ble finansiert av Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Delt geometri i GML

I mange av SOSI fagområder og produktspesifikasjoner så ser en «topo» stereotype brukt mellom flate og grenser. Dette angir at flaten avgrenses av en eller flere type grenser(linjer). Hvordan kan delt geometri implementeres i GML?

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA