Jørgen Tellnes

Jørgen Tellnes

English version

Jørgen har en bachelor i informatikk fra Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge).

Jørgen jobber til daglig med C# og .NET men har også tildels mye erfaring med PHP, Java, Javascript, med rammeverkene Laravel og Vue, og med Linux-plattformen. Han har sans for fri programvare-konseptet og trives generelt godt der teknologi og kunnskap deles - aller helst i direkte møte med mennesker. Han legger vekt på et lett forståelig språk i programkode, dokumentasjon og kommunikasjon generelt. Jørgen har, som utvikler og teknologiforbruker, alltid vært opptatt av datasikkerhet og personvern.

Jørgen har prosjektansvar for Arkitektums bidrag til Kartverkets bistandsarbeid (Kartverkets internasjonale tjenester) for Moldova, med tilpasning, utvikling og realisering av nasjonale kart-datamodeller samt utvikling av systemer og rutiner for databaseimport av fotogrammetridata (flybilder). Han har tidligere deltatt i Kartverkets tilsvarende arbeid for Montenegro og Georgia og i utviklingen av Kartverkets (norske) nasjonale geoportal, Geonorge.

Jørgen har prosjektansvar for Arkitektums oppdrag med å utvikle Arkivverkets validator for digitale arkivdeponeringer, Arkade 5.

Han har vært med å utvikle Arkitektum-produktene PsTools, en web-løsning for enkel framstilling av SOSI produktspesifikasjoner, og GISTools, et programtillegg til Enterprise Architect for validering og realisering av UML-modeller til bl.a. PostGIS-databaseskjema

Jørgen har regelmessig bistått Universitetet i Sørøst-Norge, med bl.a. forelesninger i versjonskontroll og med veiledning i bachelorprosjekter for studenter på informatikkstudiet. Han har tidligere arbeidet på barne- og ungdomskole og på flymotorverksted. På fritiden flyr Jørgen seilfly i Nome flyklubb og spiller trommer, bl.a. i bandet Ugras.

Jørgen har vært ansatt i Arkitektum siden desember 2012.

Stilling
Systemutvikler
Epost
jorgen@arkitektum.no
Telefon
99 35 29 90

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA