Kim Bjørn Jensen

Kim Bjørn Jensen

Kim har en sammensatt bachelor fra Høgskolen i Telemark, nå USN, med en mix av informasjonsteknologi og merkantile fag.

Han er faglig opptatt av strategisk bruk av IT; effektiv informasjonsbehandling, integrasjoner og automatisering av prosesser; nøkkelord er: forenkling, forbedring og effektivisering.

Han har gjennom sine mer enn 33 år i IT-bransjen jobbet innen offentlig og privat virksomhet både som konsulent og fast ansatt; med økonomisk/administrative dataløsninger, fra beregningstunge, komplekse stormaskinsystemer (IBM/HPUX) over mini-maskiner (AS400) og klient/tjener konfigurasjoner til web-baserte løsninger; med utvikling, vedlikehold og drift av løsninger; med objekt orientert analyse- og programmeringsmetoder, prosedural logikk og agile metoder. I det siste har han også jobbet med digitalisering av lover og regler v.hj.a. Camunda BPMN og DMN. Han har hatt løsnings-, applikasjons- og systemarkitektroller og jobbet med virksomhetsarkitektur innen bank/finans. Han har vært team lead med ansvar for desentraliserte teamoppsett, herunder tverrfaglige leveranseteam (Polen, Ukraina) og han er vant med å jobbe på tvers av land, kultur og språk.

Ett aktuelt fokusområde nå er Personopplysningsloven/GDPR og tilpasningene bedriftene må foreta. Han er utnevnt til personvernombud/DPO i Arkitektum AS og bidrar internt, i prosjekter og eksternt med støtte til å få på plass ansvarlig behandling av personopplysninger.

Sertifiseringer: TOGAF 9.0, Archimate, Prince2 Foundation, PECB Certified Data Protection Officer (DPO).

Fritiden er stort sett opptatt av hund, Oselver-/Nordlandsfæring og yoga.

Kim har vært ansatt i Arkitektum siden mai 2018.

Stilling
Prosjektleder og systemutvikler
Epost
kim@arkitektum.no
Telefon
91 11 53 13

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA