GISTools for UML

GISTools for UML er en utvidelse av Sparx Enterprise Architect som gjør det enkelt å realisere SOSI produktspesifikasjoner via ArcGIS, PostGIS, Geoserver, Deegree og FME. GISTools hjelper deg med modelldrevet utvikling mot GIS.

GISTools_presentation_Engelich

Transformasjon av SOSI UML til ArcGIS UML

GISTools for UML skjermbilde

Med GISTools kan du realisere en SOSI UML modell til ArcGIS UML. Løsningen bygger på ArcGIS UML profil i EA. For å unngå å modellere en SOSI UML modell på nytt så kan en benytte denne transformasjonen. Resultatet er at en SOSI/GML UML modell blir gjort om til en ArcGIS UML modell. Denne kan videre eksporteres til en Workspace XML-fil og deretter importeres inn i ArcCatalog som en geodatabase.

Generere PostGIS-database fra SOSI UML

SOSI UML modellen kan benyttes for å generere opp alle tabeller og kolonner i PostGIS. En kan velge å benytte SOSI_navn eller UML/GML navn i databasen. Hvis du trenger mappinger til GML eller SOSI-syntaks så kan du benytte FME SchemaMapper eller GeoServer mapping-funksjonaliteten i GISTools.

PostGIS logo

Introduksjonsvideo – UML til PostGIS

Generere GeoServer mappingfiler

Med utgangspunkt i UML-modellen kan GISTools lage katalogen med alle mappingfilene GeoServer behøver for å gjøre transformasjon fra databasen til GML.

GeoServer

Generere Deegree mappingfiler

GISTools tilbyr funksjonalitet for å lage SQLFeatureStore mapping for Deegree slik at du kan transformere data fra database til GML.

Deegree logo

Generere mappingfiler for FME SchemaMapper

Ved hjelp av GISTools kan du lage mappingfiler for FME SchemaMapper. Du kan velge mellom mange predefinerte mappingoppsett eller skreddersy ditt eget. Det kan også benyttes egne «tagged values» til mappingfilene.

De predefinerte mappingoppsettene er:

 • Database -> GML
 • Database -> SOSI
 • Database -> INSPIRE
 • GML -> Database
 • GML -> SOSI
 • SOSI -> Database
 • SOSI -> GML

Validering av SOSI UML

GISTools tilbyr validering av SOSI UML modeller.Valideringen hjelper til med å sikre kvaliteten på modellen slik at den kan realiseres i ulike former. Noen av valideringsreglene som finnes er:

 • Sjekk av SOSI_navn tagged value på attributter.
 • Konsistente koblinger mellom objekttyper.
 • Sjekk av lovlige arvehierarkier.
 • Kodelister har gyldig referanse med URL.
 • Ingen ugyldige tegn i navn på objekttyper.

Validering av SOSI UML modeller

.

Tags:

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA