PsTools – SOSI produktspesifikasjon

SOSI produktspesifikasjoner på den enkle måten.

PsTools er verktøyet som effektiviserer arbeidet med å lage SOSI produktspesifikasjoner

PsTools

 • krever ingen lokal installasjon
 • lar deg plukke relevante objekttyper fra objektregister
  • Ikke nødvendig å bruke eget UML modelleringsverktøy
 • sikrer at
  • applikasjonsskjemaet i produktspesifikasjonen er i samsvar med SOSI Generell objektkatalog
  • applikasjonsskjemaet følger gjeldende modelleringsregler
  • spesifikasjonene for bruk av utvekslingsformat (SOSI prikk-format og/eller GML) er konsistente
 • hjelper til slik at en SOSI Produktspesifikasjon inneholder de kapitlene standarden sier den skal inneholde
 • gir deg sluttresultatene
  • Et nesten ferdig produktspesifikasjons-dokument som du bare må tilpasse egen design
  • UML applikasjonsskjema (som EnterpriseArchitect-prosjekt og som XMI-fil)
  • Leveranserapport som validerer UML modellen ihht SOSI modelleringsregler
  • GML applikasjonsskjema
  • GML eksempeldatasett (autogenerert)

Vi har laga en skryte-video, som bl.a. forklarer hvordan PsTools forenkler arbeidet, sammenlignet med hva som trengs når en må klare seg med generelle verktøy.

PsTools kan prøvekjøres på sosi.arkitektum.no

pstools

I PsTools velger en blant annet hvilke egenskaper som skal være med og om de er påkrevd eller valgfrie

Interessert?

Ta kontakt med Hallstein Søvik for tilbud

 

Tags:

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA