Altinn

Arkitektum har en rammeavtale innen konsulentbistand innenfor e-forvaltning, informasjonsarkitektur med Brønnøysundregistrene – Altinn og Seres.

Ungdatastatistikk

I prosjektet ungdatastatistikk har Arkitektum utviklet en tjeneste som presenterer forenklede og systematiserte resultater fra ungdata-undersøkelser.

Finn posisjon

Finn posisjon hjelper deg med å finne koordinater sin posisjon i Norge.

Arkade 5 – Test av arkivdata

Arkitektum skal på oppdrag fra Arkivverket utvikle et verktøy som skal teste arkivuttrekk både før og etter leveranse til arkivinstitusjon.

Fellestjenester Bygg – DiBK

Utvikling og innføring av fellestjenester bygg.  Arkitektum har siden desember 2015 jobbet med utvikling av løsning på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

eByggesak

Prosjektet eByggesak har utviklet en standard kravspesifikasjon til støtteverktøy for digital byggesaksbehandling som kommunene kan tilpasse og utnytte i en lokal anskaffelse.Anbudsgrunnlaget er utformet slik at kommunene kan anskaffe saksstøtte for byggesaksbehandlingen uten å gå veien om en omfattende anskaffelse av en ny sak/arkivløsning.  Grensesnittet mot arkivet ivaretas gjennom standardiserte tjenestegrensesnitt som GI-Arkiv og Noark […]

NOARK5 tjenestegrensesnitt

Prosjekt for Noark 5 tjenestegrensesnitt ble satt i gang av Riksarkivet og KS høsten 2013, og gjennomført i regi av KS KommIT. Blant initiativtakere til prosjektet var også K10 – det kommunale it-samarbeidet for landets 10 største kommuner.Målsettingen for prosjektet har vært, sammen med arkivleverandørene, å utvide det standardiserte grensesnittet mot Noark 5 kjerne. Grensesnittet […]

Nasjonal geoportal

«En dør (portal) til all relevant (teknisk) informasjon for Norge digitalt infrastrukturen».

GeoIntegrasjon

GeoIntegrasjon er en felles prosjektsatsning mellom Statens kartverk og KS.Prosjektets formål er å utarbeide felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer og saks-/arkivsystemer innenfor kommunal sektor.

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA