3D arealplan og digitalisering av planprosesser

Vi har inngått rammeavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om bistand til utviklingsarbeid for 3D arealplan og digitalisering av planprosesser.


Prosjektet består i ulike deloppdrag knyttet til utvikling av et overordnet rammeverk bestående av kravspesifikasjoner, datamodeller, standarder og tekniske produktspesifikasjoner. Dette arbeidet er ment å legge grunnlaget for digital informasjonsflyt i alle viktige ledd av planprosessene og gi grunnlag for standarder for digitale arealplaner i 3D-format.

Prosjektet har prosessleder fra Avinet og rammeavtaler med fem firma.

Første deloppdrag er praktisk anvendelse av eksempeldatasett for arealplan i 3D GML 

For mer informasjon kontakt Erling Onstein eller Tor Kjetil Nilsen

Tags:

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA