Arkade 5 – Test av arkivdata

Arkitektum har på oppdrag fra Arkivverket utviklet et verktøy som skal teste arkivuttrekk både før og etter leveranse til arkivinstitusjon.  Første versjon ble lansert høsten 2017.

Testverktøyet skal kunne brukes fritt av alle forvaltningsorgan i Norge. Målgruppen er primært arkivskapere i statlige og kommunal sektor, foruten Arkivverket selv, men private aktører skal også kunne ta verktøyet i bruk. 

Verktøyet brukes som et test- og dokumentasjonssystem ved uttrekk. Det er en målsetning å redusere ressursbruken på overføring av arkivmaterialet. I dag medfører en overføring av arkivmateriale høy ressursbruk hos arkivskaper og hos Arkivverket.

Verktøyet forenkler testprosessene betraktelig, og en kan dermed raskt gjøre forbedringer slik at kvaliteten øker på arkivmaterialet som overføres.

Ved overføring så sjeldent som hvert 5. til 10. år inneholder deler av arkivmaterialet gamle feil som er både vanskelige og ressurskrevende å rette opp i og å dokumentere. Det er en målsetning å avdekke feil i arkiv så tidlig som mulig i testprosessen, helst hos arkivskaper. Dermed kan rettinger gjøres før uttrekket overføres fra forvaltningen til Arkivverket for endelig verifikasjon, og kostnadene kan reduseres. Forvaltningsorganene kan rette opp teknisk genererte feil umiddelbart, fremfor at man ender opp med mer ressurskrevende opprydding i etterkant.

 

arkade-5

Link til informasjon og nedlasting

For mer informasjon kontakt:

Hallstein Søvik, Arkitektum
Daglig leder
Epost: hallstein@arkitektum.no

Erik Gunnar Aaberg, Arkivverket
Prosjektleder
Epost: eriaab@arkivverket.no


Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA