Fellestjenester Bygg – DiBK

Utvikling og innføring av fellestjenester bygg. 

Arkitektum har siden desember 2015 jobbet med utvikling av løsning på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

DiBK ønsker å forenkle søknadsprosessen for byggesøknader og plattformen som brukes er AltInn.

Prosjektleder Olaug Hana Nesheim (DiBK), rådgiver Michael Pande-Rolfsen (KS) og utviklingsleder Tor Kjetil Nilsen (Arkitektum) presenterte DiBKs arbeid med tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG 30. mars

Prosjektleder Olaug Hana Nesheim (DiBK), rådgiver Michael Pande-Rolfsen (KS) og utviklingsleder Tor Kjetil Nilsen (Arkitektum) presenterte DiBKs arbeid med tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG 30. mars.

I 2014 lanserte DiBK en strategi for framtidens digitale byggsektor, kalt ByggNett. De langsiktige målene i ByggNett-strategien er blant annet selvbetjeningsløsninger for alle søknader om byggetillatelser, at all kommunikasjon i byggsektoren går digitalt og at regelverket støtter automatisk regelsjekk av de fleste byggesaker.

Planen er å bygge Fellestjenester BYGG gradvis ut, med veiledere, regelsjekkere mot deler av regelverket og ulike kalkulatorer. Det kan også være aktuelt at regelsjekkere for andre sektormyndigheter kan ligge her.

Målsetningen er at kommersielle leverandører av byggesøknadsløsninger skal finne det de trenger av grunnlagsinformasjon og få hjelp til å sjekke og kontrollere at alle felter i byggesøknader er fullstendig utfylt før de sendes inn til kommunen.

fellestjenester_bygg

For mer informasjon kontakt:

Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum
Daglig leder
Epost: tor@arkitektum.no

Olaug Hana Nesheim, DiBK
Prosjektleder
Epost: olaug.hana.nesheim@dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet
Tlf. sentralbord: 22 47 56 00
www.dibk.no

Ressurser:


Hallstein Søvik

Skrevet av

Daglig leder

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA