Fellestjenester Bygg

Utvikling og innføring av Fellestjenester BYGG. 

Fellestjenester BYGG er en sentral del av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sin digitale strategi. Arkitektum har siden desember 2015 jobbet med utvikling av tjenesten på oppdrag for  DiBK.

I 2014 lanserte DiBK en strategi for framtidens digitale byggsektor. De langsiktige målene i strategien er blant annet selvbetjeningsløsninger for alle søknader om byggetillatelser, at all kommunikasjon i byggsektoren går digitalt og at regelverket støtter automatisk regelsjekk av de fleste byggesaker.

Prosjektleder Olaug Hana Nesheim (DiBK), rådgiver Michael Pande-Rolfsen (KS) og utviklingsleder Tor Kjetil Nilsen (Arkitektum) presenterte DiBKs arbeid med tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG 30. mars

Fellestjenester BYGG er en tjeneste som integreres med søknadssystemer utviklet for og av byggenæringen. Tjenesten tilbyr

  • innsending av digitale byggesøknader
  • digital leveranse av kvalitetsikrede byggesøknader til alle kommuner
  • leveranse av data kompatibel med kommunale fagsystemer som støtter eByggesak
  • standardisering av søknadsdata
  • validering av byggedata og automatisk regelsjekking (tilgjengelig også som API)
  • APIer for maskin til maskin status oppdatering
  • løsning for utsendelse av ansvarsrett til ansvarlige foretak
  • løsning for utsendelse av digitale nabovarsel
  • kryptering av fødselsnummer og andre GDPR hensyn

Tjenesten er bygget på Altinn plattformen, digital utsending til kommunene går gjennom KS SvarUt og vi har integrert løsninger fra Difi.

De første komponentene i Fellestjenester BYGG gikk i produksjon i januar 2018. Da ble tjenester for distribusjon og signering av ansvarsrett i byggesaker tatt i bruk av Oslo Kommune. (https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/fellestjenester-bygg-er-i-drift/)

I løpet av våren 2018 har vi også lagt ut i produksjon hovedsøknadene «Rammesøknad» og «Ett-trinnssøknad» som blir brukt når det søkes om tillatelse til tiltak. Flere industriaktører er kvalifisert til å bruke disse søknadene og er i gang med å integrere de i sine søknadssystemer.

Våren 2018 ble det også utviklet en løsning for elektronisk Nabovarsel gjennom Altinn. Denne tjenesten sammen med de resterende komponentene i Fellestjenester BYGG blir lagt i produksjon i løpet av andre halvdel av 2018.

fellestjenester_bygg

For mer informasjon kontakt:

Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum
Daglig leder
Epost: tor@arkitektum.no

Olaug Hana Nesheim, DiBK
Prosjektleder
Epost: olaug.hana.nesheim@dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet
Tlf. sentralbord: 22 47 56 00
www.dibk.no

Ressurser:


Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA