Fellestjenester Plan

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har satt i gang tre spennende prosjekter der målet er å gjøre plan og byggesaksprosessen enklere. Prosjektene er basert på erfaringer fra prosjektet Fellestjenester Bygg. Arkitektum bistår prosjektene gjennom DiBK.

Arbeidet med digitalisering av byggesaksprosessen var godt i gang i starten av 2020, og med regjeringens tiltakspakke etter covid-19 fikk prosjektene ekstra midler og mer aktivitet.

Se en film om Drømmescenario plandata

3 pilotprosjekter 

1.Fellestjenester Plan

Offentlige plandata er viktig som underlag for byggesøknader. I gode digitale selvbetjeningsløsninger bør relevante plandata kunne hentes direkte inn i den enkelte søknad. I dag er plandata ofte ikke av tilstrekkelig kvalitet, og tilbys heller ikke i en form som støtter bruk i digitale verktøy. Fellestjenester PLAN retter seg mot denne problemstillingen. Pilotprosjektet har som formål å tilrettelegge for automatisk kontroll av reguleringsplanforslag før innsending til kommunene, etter modell av Fellestjenester BYGG. Arkitektum har vært med fra prosjektet startet i 2020.

Vil du lese mer om Fellestjenester Plan se her 

eller kontakt Tine Høllre, Arkitektum. Epost: tine@arkitektum.no

2.Drømmeplan

Drømmeplan er rettet mot innbyggere som skal søke om byggetillatelse. Målet er at søkere raskt og enkelt skal få avklart om tiltaket de har planlagt, er mulig innenfor gjeldende reguleringsplan. Prosjektet har som mål å utarbeide veiledningsmateriell med beste praksis for kommuner som ønsker å omarbeide eksisterende reguleringsplaner til «drømmeplaner».

Drømmeplan er en videreføring av et pilotprosjekt i Sandnes kommune, «Drømmeplan Sandnes». I dette pilotprosjektet har Arkitektum samarbeidet med Mindshift AS og utviklet en klikkbar prototype for tilgang til plandata.

Vil du vite mer om Drømmeplan kan du lese mer om prosjektene her

eller kontakte Ole Riege, Arkitektum. Epost: ole@arkitektum.no

3. Digitale bygningsinformasjonsmodeller – BIM i eksisterende bygg

Prosjektet er med på å kartlegge og vurdere forskjellige bruksområder for å se om det er god økonomi i å etablere BIM for eksisterende bygg. Målet er å stimulere til mer etterspørsel og bruk av BIM i forvaltning, drift og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet vil utarbeide forslag til standardiserte krav som kan legges til grunn ved anskaffelse av tjenester knyttet til datafangst, etablering og forvaltning av BIM.

Les mer om dette her eller kontakt Øystein Dale, Arkitektum. Epost: oystein.dale@arkitektum.no

 


Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA