Finn posisjon

Finn posisjon hjelper deg med å finne koordinater sin posisjon i Norge.

Arkitektum har på oppdrag fra Kartverket utviklet en tjeneste som tar inn geografiske koordinater, fra for eksempel et målebrev, og finner de mest sannsynlige posisjonene på kartet. Dette er en web-applikasjon som skal hjelp brukere som ikke har tilgang på/ eller ikke har noe forhold til referanserammer, koordinatsystemer, koordinatformater, posisjonskvalitet etc. 

Fordi det finnes mange koordinatsystemer vil tjenesten ofte finne flere mulige posisjoner for de samme koordinatene. Hver posisjon viser bl.a. nærmeste adresse og omregnede koordinater som kan brukes videre på de fleste mobile enheter (mobiltelefon/tur-GPS).

Tjenesten behandler koordinater i følgende koordinatsystemer:

  • EUREF89 UTM sone 32–35
  • EUREF89 UTM sone 33 utvidet for hele Norge.
  • NGO1948 akse 1–8 (akse 1–4 og akse 5–8 vist samlet)
  • Lokalt nett, Oslo (tilnærmet)

Tjenesten kan testes på: finnposisjon.test.geonorge.no

For mer informasjon kontakt: 

Hallstein Søvik, Arkitektum
Daglig leder
Epost: hallstein@arkitektum.no


Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA