GeoIntegrasjon

GeoIntegrasjon er en felles prosjektsatsning mellom Statens kartverk og KS.

Prosjektets formål er å utarbeide felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer og saks-/arkivsystemer innenfor kommunal sektor.

Gjennom et bredt samarbeid med ledende systemleverandører på SAK/Arkiv og GIS, skal løsningene implementeres som fyrtårnsløsninger i flere kommuner. Prosjektet bygger videre på sentrale prinsipper og resultater fra andre standardiseringsprosjekter/initiativer som FAKS(Felles arkitektur for kommunal sektor), BKXML/OIO, NOARK, SERES, KS resultat XML, Geolok 2, SOSI, ISO TC211og DIFI’s arkitekturprinsipper.

Arkitektum er deltaker med Tor Kjetil Nilsen i arbeidsgruppe for noark revisjon, rammeverk ,plan, test og godkjenning og ferdigstille standarder med spesiell fokus på modellering av tjenester i UML og transformering til wsdl/xsd med Enterprise Architect.

Tags:

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA