DigiOrden

Arkitektum har utviklet applikasjonen Digiorden (tidligere Orden i eget hus – i praksis) eid av kommunene.  Applikasjonen er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et strategisk eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet.

Prosjektet var et utviklingsprosjekt eid av 22 kommuner i Kongsbergregionen og Telemark. Prosjektet startet med utvikling av en prototype og forankring hos kommunene våren 2017, hovedprosjektet startet oktober 2017. Løsningen ble satt i driftt november 2018.

Fra 1 januar 2021 overtar KS ansvar for videreføring av løsningen.

DigiOrden gir oversikt over kommunens

  • arkitektur med tjenesteområder
  • applikasjoner
  • datasett
  • GDPR – behandlingsprotokoll av personopplysninger
    • Kategorisering av personopplysninger
    • Behandlingsgrunnlag 

 

 

 

 

 

 

For kommunene er prosjektet viktig for å skaffe seg oversikt over egne data, og for å kunne svare på utfordringene i det statlige “Orden i eget hus” – prosjektet som bl.a. er basert på Digitaliseringsrundskrivet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samtidig er det viktig for kommunene å få oversikt over personsensitive data for å følge opp den nye personvernforordningen fra EU som trer i kraft i mai 2018 (GDPR). Riktig bruk av løsningen vil føre til økt lederkunnskap og bevissthet om informasjonsforvaltning for å tilrettelegge for digitalisering, automatisering, heldigitale løsninger og god informasjons- og personvernsikkerhet.

Se ordeniegethus.no for mer informasjon eller kontakt:

For mer informasjon kontakt:

Øystein Dale, Arkitektum
Prosjektleder
Epost: oystein.dale@arkitektum.no


Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA