Orden i eget hus – i praksis

Prosjektet utvikler et styringssystem eid av kommunene for å forvalte applikasjonsarkitekturen, dokumentasjon av datasett og krav til dokumentasjon (behandlingsprotokoll – GDPR)

Prosjektet et utviklingsprosjekt eid av 22 kommuner i Kongsbergregionen og Telemark. Prosjektet startet med utvikling av en prototype og forankring hos kommunene våren 2017, hovedprosjektet startet oktober 2017. Driftsetting er planlagt til november 2018.

Løsningen skal gi oversikt over kommunens

  • Arkitektur
  • Applikasjoner
  • Datasett
  • Behandling av personopplysninger
    • Kategorisering av personopplysninger
    • Behandlingsgrunnlag
    • Behandlingsprotokoll

 

For kommunene er prosjektet viktig for å skaffe seg oversikt over egne data, og for å kunne svare på utfordringene i det statlige “Orden i eget hus” – prosjektet som bl. a. er basert på Digitaliseringsrundskrivet fra kommunal- og moderninseringsdepartmentet.

Samtidig er det viktig for kommunene å få oversikt over personsensitive data for å følge opp den nye personvernforordningen fra EU som trer i kraft i mai 2018 (GDPR). Prosjektet vil kunne føre til økt lederkunnskap og bevissthet om informasjonsforvaltning for å tilrettelegge for digitalisering, automatisering, heldigitale løsninger og god informasjons- og personvernsikkerhet.

Se ordeniegethus.no for mer informasjon eller kontakt:

Bjørnar Trondsen
Arkitektums  interne prosjektleder
Epost: bjornar@arkitektum.no

Erling Rønnekleiv
Prosjektleder
Epost: erling@tkas.no


Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA