Innlegg tagget med ‘UML’

Nasjonal geoportal – geonorge.no

Siden 2013 har Arkitektum hatt avtale med Kartverket om å utvikle Geonorge.no. Geonorge er Kartverkets nettsted med kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata.

GISTools for UML

GISTools for UML er en utvidelse av Sparx Enterprise Architect som gjør det enkelt å realisere SOSI produktspesifikasjoner via ArcGIS, PostGIS, Geoserver, Deegree og FME. GISTools hjelper deg med modelldrevet utvikling mot GIS.

eByggesak og ePlansak

Arkitektum har bistått KS siden 2008 med IT prosjekter innenfor Plan, bygg, geodata og arkiv. Noen av de siste er eByggeSak, ePlanSak og Geointegrasjon.

GeoIntegrasjon

Geointegrasjon er felles standarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS, sak- og arkivsystemer, i offentlig sektor.

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA