Informasjonsforvaltning

Informasjonsforvaltning er et felt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien som befatter seg med å sikre best mulig utnyttelse, kommunikasjon og beskyttelse av informasjon i en organisasjon.Mens dataintegrasjon handler om å konsolidere og gjøre tilgjengelig data fra flere kilder, handler informasjonsforvaltning om å formidle informasjon basert på disse, eller andre data, på en strukturert måte.«Kilde Wikipedia »Hos […]

PsTools kurs

Første kurs PsTools ble holdt i Bø 20-21 januar 2016!PsTools er verktøyet som effektiviserer arbeidet med å lage SOSI produktspesifikasjoner!Kurset er inndelt i tre delerKursdel 1 – Forberedelse / Hjemmearbeid: Nødvendig bakgrunn om den norske geografiske infrastrukturen.For å ha full nytte av PsTools trenger du å vite en del om hva verktøyet er laget for å gjøre. Vi anbefaler […]

SOSI Produktspesifikasjoner

Vi bistår med konsulenttjenester og verktøy for effektiv produksjon av SOSI produktspesifikasjoner. Vi tilbyr enkel bestilling fra SOSI fagområder Vi utarbeider detaljerte UML modeller Lager produktspesifikasjonsdokumentet ihht ISO 19131 Lager GML applikasjonsskjema og eksempler i GML Lager SOSI kontrollfiler og eksempler i SOSI syntaks format Vi har en rekke tilleggstjenester som å lage GIS databaser basert […]

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA