Personvernrådgiving

Vi tilbyr:

 • Generell innføring i personopplysningslovgivningen (GDPR)
  • Prinsippene
  • Rettighetene
  • Rollene
  • Pliktene
  • Innebygd personvern
 • Bistand til utarbeidelse av rutiner og dokumentasjon:
  • Bedriftsgjennomgang; persondata og personvern
  • Personvernerklæring / «cookies consent»
  • Databehandleravtale
  • Behandlingsprotokoll
  • Personvernrisikovurdering (DPIA)
  • Internkontroll
 • Bistand til innarbeiding av personvernhensyn i nye løsninger
  • Evne til å oppfylle rettighetene
  • Tilrettelegging for oppfyllelse av pliktene
  • Innebygd personvern

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA