Standardisering

Vi lever i et samfunn basert på samarbeid. I et slikt samfunn er vi avhengige av å vite hvordan vi samarbeider. Samarbeid krever felles språk og regler for oppførsel.
Mange av standardene, spesielt i IKT-området, kan sammenlignes med språk. Et språk har ord og begrep som er viktige for at fagfolk skal utveksle fakta, kunnskap og erfaringer med andre fagfolk. Andre standarder beskriver oppførsel for å få kontakt og unngå konflikt.
Arkitektum AS lager ikke standarder. Men vi kjenner til mange standarder som er viktige for å lykkes i et IT-basert samfunn. Og vi deltar også selv i en rekke standardiseringsprosjekter.
Størstedelen av prosjektene våre handler om å tilrettelegge for samarbeid.  Da er standarder viktig. Vi har spesielt arbeidet med utvikling av IT-baserte verktøy som forenkler informasjonsflyt.

Eksempler på slike prosjekt:

Er dette noe for deg? Ta gjerne kontakt med en av oss.

Adresse

Arkitektum AS
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
Kyrkjevegen 6
3800 Bø i Telemark

Kontakt

Tlf: 35 59 59 00
Epost: post@arkitektum.no
Orgnr: 914 994 780 MVA